top of page
Home-Button_edited.png

عضویت

به یاد تو

نمانده بر درخت سرفرازی شاخ و برگی

چه ماند از خانه دیرینمان جز پار سنگی

خزانست و زمستان در پی و این مُلک ویران

نمی‌آید درین پس‌کوچه‌ها آوای چنگی


***

خزانست و زمستان در پی و بیداد بوران

نمی‌بینم نشان از رونق سبز بهاران

نمی‌آید نوای بلبلی از شاخه بیدی

نه بلبل ماند و نه بستان بید و شاخساران


***

عروس دشتها پوشیده تن‌پوش سپیدی

و من اشکی فشاندم بیصدا وقتی ندیدی

به حال خود که پشت از داغ آزادی خمیدم

به یاد تو که در دشت شقایق آرمیدی


کامران تندر

از مجموعه دیوار زنجیر حصار

Comments


bottom of page