top of page
Home-Button_edited.png

عضویت

تصوّر کن

پس از شنیدن اثری به نام «تصوّر کن»از هنرمند مورد علاقه دوران نوجوانی‌ام «سیاوش قمیشی» که برداشتی از اثر «جان لنون» می‌باشد ، افسوس خوردم که ترانه‌سرای محترم نسبت به پیام اصلی اثر که برابری همۀ انسانها و نفی مذهب می‌باشد (خصوصا ادیان سامی «ابراهیمی» که با خودبرتر بینی بزرگترین سد در راه دموکراسی و برابری بوده‌اند) بی‌تفاوت مانده‌ است. با توجّه به اینکه محدودیتهای کاری ایشان در محیط استبداد زده شامل حال اینجانب نمی‌شد ، لذا مسئولیت آن بخش از کار را بر دوش گرفتم. باشد که مقبول طبع هم میهنان افتد.


کامران تندر


 

A Persian interpretation of the song "Imagine" by John Lennon

برداشتی از ترانۀ «تصوّر کن» اثر جان لنون


تصوّر کن بهشتی نیست در پایان راه ما

سزاوار جهنّم نیست عصیان و گناه مات

تصوّر کن همین یک روز از عمر جهان باقیست

و اَبرِ دین نمی‌پوشد تنِ تابان ماه ما


تصوّر کن همه آب و غذا دارند در خانه

و از خواب خوش کودک نمی‌دزدند کاشانه

تصوّر کن که بازیگر ندارد صحنۀ مذهب

خرد شمع و بشر در پرتو آن شمع پروانه


تصوّر که در این دنیا کسی در کنجِ زندان نیست

و از جهل و خرافات این جهان اینسان پریشان نیست

تصوّر کن که جنگی نیست در سرتاسرگیتی

و چشمِ کودکان هرگز درین آوار گریان نیست


تصوّر کن اگر روزی حفیفت را به لب آری

نمی‌خوانند مجنون و نمی‌نامند دیوانه

تصوّر کن به جُرم فاش‌گویی آشنایان را

نمی‌رانند از خانه ، نمی‌دانند بیگانه


تصوّر کن بشر تاریخ را از نو می‌آغازد

و تیرنگ و کژی و کاستی‌ها رنگ می‌بازد


تصوّر کن تهمتن در فراخِ دشت می‌تازد

که از این مُلکِ بی‌سامان سرای دیگری سازد


به جرم یاد میخانه ، شکستند هر چه پیمانه

سیه روزانِ شب باور ، دَد و دیوان افسانه

چه شد بانگ دلیرانم ، چه شد آن عزم مردانه

تهمتن بر سیاهی چیرگی می‌بایدت

برخبز از جای!


کامران تندر


Comments


bottom of page