top of page
Home-Button_edited.png

عضویت

Shirdelaan (Lion Hearted) شیردلان

Music and Lyrics by: Kamran Thunder

شیردلان

موسيقى و شعر: كامران تندر


 

ما شیردلانیم ، در بند نمانیم

هر چند که چندیست درین بند گرانیم


شیران دلیریم ، هرچند اسیریم

امّید بسی هست درین بند نمیریم


شیران اسیریم


***


از دام رهیدیم ، زنجیر دریدیم

خونین تن یاران به سر دوش کشیدیم


در دل شرری باید ، جان را خطری باید

خود بال و پری باید ، عزم سفری باید


جان را خطری باید

شیران اسیریم ، در بند نمیریم

شیران اسیریم ، در بند نمیریم

 

در التهاب روزهای رستاخیز ملّت رویاروی اهریمن، کامران تندر ترانه شیردلان را به همراه نماهنگ زیر جهت اعلام همراهی با جنبش مردمی منتشر کرد.


پشت صحنه‌ای که تداعی کننده سلّول زندان است نمادی از ایران ، این زندان بزرگ هنرمندان و آزاداندیشان است.

1 view0 comments
bottom of page